Home Regulaminy MTS

PostHeaderIcon
Regulaminy, Dokumenty

PostHeaderIcon Regulamin Zawodnika

 
 
 
 
 

REGULAMIN ZAWODNIKA

MTS TARNOWIAK

 
SZACUNEK                  PRACA                  SUKCES

 

 I. Bezpieczeństwo.

1.      Karta zdrowia – ważne badania lekarskie są podstawą do udziału Zawodnika w treningu i meczach.

2.      Ochraniacze piłkarskie – wymagane na każdym treningu i meczu.

3.      Odpowiednie obuwie – Zawodnik ma obowiązek używać odpowiedniego obuwia sportowego

dostosowane do charakteru zajęć i nawierzchni.

4.      Obuwie piłkarskie oraz strój sportowy na każde zajęcia treningowe i mecz musi być czysty.

5.      Nawadnianie – Zawodnik na każdy trening musi mieć własną wodę – własną butelkę lub bidon.

 

II. Higiena.

1.      Każdy zawodnik na zajęcia treningowe przebiera się w strój sportowy.

2.      Po każdych zajęciach treningowych i meczach zawodnik wykonuje kąpiel.

3.      Zawodnik musi posiadać odpowiednie przybory toaletowe (klapki, ręcznik, płyn do kąpieli).

 

III. Zasady uczestniczenia w treningu i w meczu.

1.      Od każdego Zawodnika wymaga się pełnego zaangażowania we współzawodnictwo i szacunek

wobec Trenerów, Kolegów, Rodziców i innych dorosłych. Kultura osobista i postawa „Fair Play” jest początkiem nawiązania współpracy Zawodnika z Akademią MTS Tarnowiak.

2.      Każdy zawodnik musi być:

-          20 minut przed treningiem w szatni – by być gotowym do punktualnego rozpoczęcia zajęć,

-          45 minut lub 60 minut przed meczem w szatni - w zależności jak ustali Pan Trener prowadzący dany zespół.

3.      W trakcie zajęć do prowadzących trening lub mecz Zawodnik używa formy grzecznościowej wobec dorosłych:

„Panie Trenerze...”, „Panie Kierowniku...”, „Panie Sędzio...” – i tylko takiej formy!

4.      W trakcie zajęć treningowych Zawodnik skupia swoją uwagę na trenowaniu

(unika się dyskusji na inne tematy poza piłkarskie, oceny kolegów i innych uczestników zajęć).

5.      W trakcie gry jest absolutny zakaz dyskusji z Panem Sędzią, Rodzicami, kibicami i z osobami postronnymi.

Zawodnik jest od grania, a ewentualne pomyłki sędziowskie, jak i kolegów z drużyny są wliczone w rywalizację sportową.

 

IV. Odżywianie.

Dieta młodego piłkarza powinna być zróżnicowana – czyli posiłek powinien zawierać: białka, węglowodany, tłuszcze.

Młody organizm potrzebuje do prawidłowego rozwoju dużej ilości witamin zawartych w owocach i warzywach.

Mleko i przetwory od niego pochodne z wapniem budują silne kości.

Zawodnik bezwzględnie musi unikach napojów gazowanych, jak również tych z dużą ilością cukru.

Słodycze – w tym batony – musi zastąpić w swojej piłkarskiej diecie owocami.

Zakazane są również posiłki typu „fast-food” z hamburgerami, zapiekankami na czele!!!

 

Sztab Szkoleniowy

MTS Tarnowiak

  

 

 

 

PostHeaderIcon Regulamin Rodzica

 
 
 
 
 
 

REGULAMIN RODZICA

MTS TARNOWIAK

 
 
      SZACUNEK                  PRACA                  SUKCES

 

Wstęp

 

W szkoleniu dzieci i młodzieży najważniejszy jest Zawodnik.

Dla naszego podopiecznego najistotniejsi w codziennym życiu są Rodzice,

a w Klubie jest Trener, który kieruje procesem szkolenia.

 

Wychowanie przez sport stwarza ogromne możliwości kształtowania charakteru młodego człowieka.

Charakterystyka sportu, współzawodnictwa, osiągania zamierzonych celi sportowych i szkoleniowych

wymaga od młodego zawodnika podporządkowania się regułom.  Wynik sportowy ma wynikać z konkretnych umiejętności podopiecznych,

które kształtuje się cierpliwie i systematycznie w określonym czasie. Zawodnika należy nauczyć kultury pracy i jej wartości

poprzez szacunek do siebie i innych w danej grupie społecznej. Rodzic wspiera swoje dziecko w różnych sytuacjach.

Dzieli się własnym doświadczeniem, ale nie wyręcza dziecka z funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Celem wprowadzenia zasad i norm zachowań do społeczności sportowej jest ukształtowanie właściwej postawy dziecka.

Świat młodego człowieka oparty jest na kontroli wychowawczej dorosłych.

 

W społeczności sportowej funkcjonują 4 podstawowe grupy – które pełnią określone funkcje:

-          Dzieci – często nazywane „zawodnikami”, które rozwijają swoje zainteresowania


-           Rodzice – otaczają opieką swoje pociechy i wychowują je do życia,

-          Działacze wpływają na odpowiednią organizację danej jednostki sportowej,

-          Szkoleniowcy/Trenerzy odpowiedzialny za proces szkolenia z dużym naciskiem na wychowanie ogólne i sportowe, jak i wspiera rozwój edukacyjny (w określony sposób).

 

                                                      Rola Rodzica w procesie szkolenia.

Rola Rodzica w procesie szkolenia sportowego dziecka zaczyna się już od wyboru danego Klubu czy też Akademii.

Rodzic młodego „zawodnika” odgrywa bardzo istotne role w rozwoju psychofizycznym.

Pełni funkcję „pierwszego dietetyka”, który kształtuje właściwe nawyki żywieniowe.

Pomaga młodemu adeptowi sportowemu rzetelnie wypełniać swoje zadnia w zespole

(np. w wyborze odpowiedniego stroju sportowego, obuwia, bezpiecznego i punktualnego przybycia na trening lub zawody sportowe).

Wspiera swoje dziecko przy sukcesach i porażkach kształtując właściwe spojrzenie na daną sytuację.

W żadnej sytuacji nie można pomylić swojej funkcji w grupie. Bezpośrednio za szkolenie odpowiedzialny jest Trener,

a nie Dziecko czy też Rodzice lub Działacze.

W Klubie MTS Tarnowiak kładziemy bardzo duży nacisk na wychowanie, wspieranie edukacji i rozwój sportowy.

Składowe te w czasie mają wpłynąć na sukces: wychowawczy i sportowy.

W szkoleniu zwracamy uwagę na samodzielność – w tym samodzielne podejmowanie decyzji na boisku.

 

Do realizacji kreatywnego działania naszych podopiecznych muszą być spełnione odpowiednie warunki.

1.      Dziecko musi samo dokonywać wyborów techniczno – taktycznych.

2.      Przy danym ćwiczeniu lub grze określony jest cel, jaki ma osiągnąć.

3.      Od Trenera musi być informacja zwrotna w jakim stopniu osiągnął cel i w zależności od stopnia trudności uzyskać wiedzę o możliwościach wyboru rozwiązania danej sytuacji.

4.      W określonych momentach nakreślenie Dziecku perspektywy rozwoju.

 

Taki proces jest bardzo skuteczny, lecz długofalowy.

Wymaga cierpliwości zarówno ze strony podopiecznych, jak i dorosłych.

MTS wymaga od Rodziców odpowiedniego zachowania się podczas zajęć treningowych i współzawodnictwa sportowego.

 

Wytyczne zasady konieczne do właściwej współpracy na linii Rodzic - MTS:

  1. Respektowanie zasad i postanowień MTS Tarnowiak.
  2.  Pomoc dziecku w punktualnym przybyciu na trening, zawody sportowe lub inne formy rekreacji fizycznej (w przypadku zajęć szkolnych lub innych realnych przyczyn – poinformowanie Trenera prowadzącego danego Zawodnika).
  3. Sprawdzenie właściwego ubioru dziecka na trening, zawody sportowe lub inne formy rekreacji fizycznej.
  4. Podczas treningu, zawodów sportowych ograniczenie swoje aktywności do obserwacji postępowania swojego dziecka. W żadnym momencie podpowiadanie, krzyczenie lub gestykulowania.

Zachęca się do nagradzania brawami wszystkich uczestników zawodów sportowych – w szczególności postaw „fair play” – nawet z drużyny przeciwnej.

  1. Zabrania się:

-          wchodzenia lub poruszania się na boisku (przed, w trakcie i po zajęciach czy też meczu – w określonych sytuacjach dopuszcza się wstęp na boisko – przy pomocy organizacyjnej przy zgodzie Trenera),

-          wchodzenia do szatni (z wyjątkiem określonych sytuacji, gdy Trener danej grupy wyrazi na to zgodę),

-          odzywania się i dyskusji z Panem Sędzią, Trenerami, Działaczami                      i Dziećmi (w tym z drużyny przeciwnej).

-          spożywania alkoholu i nikotyny na terenie sportowym i na oczach zawodników MTS Tarnowiak.

     6 . Prosi się o:

-          informowanie o nieobecności dziecka na treningu i zawodach sportowych – odpowiednio wcześnie (telefon, sms lub mail do danego Trenera zespołu),

 -          przesłanie planu zajęć – związany z godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych (mail do danego Trenera zespołu).

 

Jaki szacunek i praca taki sukces!

 

 

 

Sztab szkoleniowy

MTS Tarnowiak

 

 

 

 

 

 


LogowanieKto jest Online
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Pozdrowienia
Pozdrowienia od
MTS TARNOWIAK 
MTS Tarnowiak
Licznik odwiedzin
Dzisiaj7
Wczoraj15
Z tygodnia7
Z miesiąca679
Zawsze290421
FACEBOOK