Home OBÓZ LETNI 2015

PostHeaderIcon Obóz letni 2015

 
 
 

Poniżej do pobrania karty kwalifikacyjne obozu letniego 2015

hasło :   mts 

>>> dla roczników 1998 - 2001 <<<         >>> dla roczników 2002 - 2005 <<<   

 
 

 
 
 LETNI OBÓZ SPORTOWY MTS TARNOWIAK

Data:

Roczniki 1998 – 2001 (08.08-15.08.2015).

Roczniki 2002-2005 (15.08 – 22.08.2015)

Lokalizacja:

ZSR CKP ŚWIDWIN – internat

Koszt: 700zł

Uczestnicy: Roczniki 1998 – 2005 (roczniki 2006-2007 – decyzja o uczestnictwie tych roczników zapadnie 01.06.2015, w przypadku wolnych miejsc – ewentualny pobyt 15.08-22.08.2015).

Warunki uczestnictwa:

1.       Wpłata I raty 350 zł do dnia 25 marca 2015 na konto MTS TARNOWIAK (dane do przelewu).

2.      Wpłata II raty 350 zł do dnia 31 maja 2015 na konto MTS TARNOWIAK (dane do przelewu)

3.       Dostarczenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej trenerowi do dnia 31 maja 2015.

Dane do przelewu:

MTS TARNOWIAK, ul. Zielona 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

BZ WBK, konto: 74 1090 1362 0000 0001 2263 5950(UWAGA: konto wyłącznie do wpłat uczestników obozu)

Tytuł: Jan Kowalski – I rata obóz letni

 

Najważniejsze informacje:

ROCZNIK 1998-2001:

Zbiórka parking OSiR Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15 o godzinie 7.00 – sobota 08.08.2015r. – wyjazd 7.30

Powrót  parking OSiR Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15 około  godz. 14.30 – sobota 15.08.2015r.

ROCZNIK 2002-2005:

Zbiórka parking OSiR Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15 o godzinie 7.00 – sobota 15.08.2015r. – wyjazd 7.30

Powrót  parking OSiR Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15 około  godz. 14.00 – sobota 22.08.2015r.

Dzieci z chorobą lokomocyjną – zaaplikować leki odpowiednio wcześniej!!!

Rozkład dnia

1.

7.15

Pobudka

2.

7.30

Rozruch+mycie

3.

8.00

Śniadanie

4.

9.15

Trening I

5.

11.00

Śniadanie II

6.

11.10

Zajęcia przedpołudniowe

7.

13.00

Obiad

8.

13.15

Cisza poobiednia

9.

14.30

Trening II

10.

16.15

Podwieczorek

11.

16.30

Zajęcia popołudniowe

12.

18.00

Kolacja

13.

19.00

Trening III

14.

20.30

Podwieczorek II

15.

20.45

Zajęcia wieczorne

16.

22.00

Cisza nocna

Rozkład dnia może ulec zmianie!!!

Do dzieci proszę dzwonić w porze ciszy poobiedniej godz. 13.45 – 14.45 (możliwa zmiana tego terminu)

Co spakować dziecku (rzeczy sportowe):

Szczoteczka do zębów i pasta, klapki na basen, kąpielówki, legitymacja, dres x2, kurtka przeciwdeszczowa, min. 3 stroje sportowe, min. 4 pary getrów, ochraniacze, buty piłkarskie z płaską podeszwą, pastę do butów i szczotkę jeśli ma to 2 pary butów piłkarskich, plecak lub torba sportowa, ciepła bluza, min. 2 ręczniki, rakietka do ping-ponga, coś do opalania, OPISANY BIDON.

Obowiązkowo klubowe stroje sportowe i dresy (jeśli ma) – proszę, żeby w tym stroju stawić się na zbiórkę.

Prawie wszystko dzieci mają zapewnione – wystarczy im ok. 50zł,

Proszę, żeby dzieci nie zabierały ze sobą nowych butów – przed obozem należy w nich trochę potrenować.

 


 

do pobrania dla roczników 2002 - 2005

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU

 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

1. Forma placówki

wypoczynku……………………obóz sportowy……………………………………….………

2. Adres placówki ………………………Internat ZSR CKP Świdwin, ul. Szczecińska 88, 78-300 Świdwin………

3. Czas trwania: …………………………………15.08 – 22.08.2015…………………………………………………….……….

                                                                      

Tarnowo Podgórne, 31.05.2015

................................................. .........................................

(miejscowość, data) (podpis organizatora wypoczynku)

II WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA

NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU

1. Imię i nazwisko dziecka ...............................................................................................

2. Data urodzenia............................................................................................................

3. Adres zamieszkania......................................................................................................

4. SERIA I NUMER PASZPORTU (jeśli się nim aktualnie posługuje).....................................

5.Numer PESEL...............................................................................................................

6. Nazwa i adres szkoły.....................................................................................................

klasa.................

7. Imiona, nazwiska i adres rodziców (opiekunów prawnych) w czasie pobytu dziecka w

placówce wypoczynku:

.......................................................................................................................................

 

tel................................................................................................. ........................... ......

8. Wyrażam zgodę na podjęcie, w niezbędnych przypadkach, leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego.

 

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA

(np., na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w

jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

STWIERDZAM, ŻE PODAŁEM(AM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU,KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. WYRAŻAM ZGODĘ NA UPRAWIANIE PRZEZ DZIECKO WSZYSTKICH DYSCYPLIN SPORTOWYCH (AKTYWNOŚCI) ZAWARTYCH W OFERCIE IMPREZY. WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W CZĘŚCI III I V KARTY KWALIFIKACYJNEJ W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DZIECKA. ZNAM WSZYSTKIE REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE NA OBOZIE – DZIECKO JEST ŚWIADOME OBOWIĄZKU STOSOWANIA SIĘ DO NICH. AKCEPTUJĘ FAKT PRZECHOWYWANIA TEL.KOM. DZIECKA PRZEZ TRENERA PODCZAS WYZNACZONYCH TERMINÓW.

 

IV. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

1. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko

podczas trwania obozu.

2. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, iż MTS Tarnowiak nie bierze odpowiedzialności za utracone w czasie obozu rzeczy oraz przedmioty wartościowe.

3. Zobowiązuje się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości 700zł.

 

 

................................................ .........................................

(miejscowość, data) (podpis rodzica lub opiekuna)

 

V. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH lub przedstawienie książeczki

zdrowia z aktualnym wpisem szczepień (obowiązkowo dołączyć kserokopię książeczki zdrowia lub wypełnić)

Sczepienia ochronne (podać rok): tężec................., błonica......................., dur ................

Inne ..............................................................................................................................

................................................. ................................................

(miejscowość, data) (podpis pielęgniarki, rodziców lub opiekunów)

 

 

VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA

Postanawia się:

1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek

2. ----------------

 

VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU

Dziecko przebywało na ...................................................................................................

...................................................................................................................................

Od dnia ............................................ do dnia............................................ 20............ r.

 

....................................... ..............................................................................

(data) (czytelny podpis kierownika placówki wypoczynku)

 

VIII. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU W PLACÓWCE

WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji

dziecka

 

IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU

PODCZAS

POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

................................................. .......................................... .....

(miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej)

 

 


 

do pobrania dla roczników 1998 - 2001

   

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU

 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

1. Forma placówki

wypoczynku……………………obóz sportowy……………………………………….………

2. Adres placówki ………………………Internat ZSR CKP Świdwin, ul. Szczecińska 88, 78-300 Świdwin………

3. Czas trwania: …………………………………08.08 – 15.08.2015…………………………………………………….……….

                                                                      

Tarnowo Podgórne, 31.05.2015

................................................. .........................................

(miejscowość, data) (podpis organizatora wypoczynku)

II WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA

NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU

1. Imię i nazwisko dziecka ...............................................................................................

2. Data urodzenia............................................................................................................

3. Adres zamieszkania......................................................................................................

4. SERIA I NUMER PASZPORTU (jeśli się nim aktualnie posługuje).....................................

5.Numer PESEL...............................................................................................................

6. Nazwa i adres szkoły.....................................................................................................

klasa.................

7. Imiona, nazwiska i adres rodziców (opiekunów prawnych) w czasie pobytu dziecka w

placówce wypoczynku:

.......................................................................................................................................

 

tel................................................................................................. ........................... ......

8. Wyrażam zgodę na podjęcie, w niezbędnych przypadkach, leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego.

 

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA

(np., na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w

jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

STWIERDZAM, ŻE PODAŁEM(AM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU,KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. WYRAŻAM ZGODĘ NA UPRAWIANIE PRZEZ DZIECKO WSZYSTKICH DYSCYPLIN SPORTOWYCH (AKTYWNOŚCI) ZAWARTYCH W OFERCIE IMPREZY. WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W CZĘŚCI III I V KARTY KWALIFIKACYJNEJ W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DZIECKA. ZNAM WSZYSTKIE REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE NA OBOZIE – DZIECKO JEST ŚWIADOME OBOWIĄZKU STOSOWANIA SIĘ DO NICH. AKCEPTUJĘ FAKT PRZECHOWYWANIA TEL.KOM. DZIECKA PRZEZ TRENERA PODCZAS WYZNACZONYCH TERMINÓW.

 

IV. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

1. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko

podczas trwania obozu.

2. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, iż MTS Tarnowiak nie bierze odpowiedzialności za utracone w czasie obozu rzeczy oraz przedmioty wartościowe.

3. Zobowiązuje się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości 700zł.

 

 

................................................ .........................................

(miejscowość, data) (podpis rodzica lub opiekuna)

 

V. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH lub przedstawienie książeczki

zdrowia z aktualnym wpisem szczepień (obowiązkowo dołączyć kserokopię książeczki zdrowia lub wypełnić)

Sczepienia ochronne (podać rok): tężec................., błonica......................., dur ................

Inne ..............................................................................................................................

................................................. ................................................

(miejscowość, data) (podpis pielęgniarki, rodziców lub opiekunów)

 

 

VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA

Postanawia się:

1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek

2. ----------------

 

VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU

Dziecko przebywało na ...................................................................................................

...................................................................................................................................

Od dnia ............................................ do dnia............................................ 20............ r.

 

....................................... ..............................................................................

(data) (czytelny podpis kierownika placówki wypoczynku)

 

VIII. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU W PLACÓWCE

WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji

dziecka

 

IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU

PODCZAS

POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

................................................. .......................................... .....

(miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej)

 

 

 


LogowanieKto jest Online
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Pozdrowienia
Pozdrowienia od
MTS TARNOWIAK 
MTS Tarnowiak
Licznik odwiedzin
Dzisiaj5
Wczoraj15
Z tygodnia5
Z miesiąca677
Zawsze290419
FACEBOOK